O mnie

Architekt, jak piszą, powinien mieć umysł techniczny i kreatywny, aby móc znajdować rozwiązania poza schematami. Tak naprawdę w ciekawej architekturze nie chodzi wyłącznie o kształty, a o to, co nam chce przekazać. Wiele osób postrzega architekturę jako wyłącznie pracę nad formą. Moim zdaniem na ostateczny kształt stworzonego dzieła składa się też coś, co można nazwać „duszą architekta”, której kawałeczek mieści się we wszystkich realizowanych przez niego projektach. W moich rozbrzmiewa radosny śmiech moich dwóch fantastycznych córek, wiatr, który czuję na twarzy, kiedy żegluję, lub dosiadam galopującego konia, ulotne brzmienia jazzu, mruczenie trzech kotów...

W każdym moim projekcie jest też perfekcjonizm, który niewątpliwie mam w naturze, miłość do przyrody, piękna, sztuki, otoczenia, szacunek do ludzi, którzy będą w tym obiekcie mieszkać, żyć, pracować. Architekt to dużo więcej niż zawód, to pasja i radość tworzenia. Mam wielkie szczęście łączenia pracy zawodowej z fascynacją. Dostrzegają to z pewnością moi klienci, wracający z nowymi wyzwaniami i współpracujący ze mną przez wiele lat przy kolejnych i kolejnych projektach. Dużo rozmawiamy w trakcie pracy, ponieważ w każdym dziele jest również myśl i wizja zleceniodawcy. Lubię te uwagi, dyskusje, wspólne zastanawianie się nad rozwiązaniami. Zmieniają się technologie, style, trendy ale relacje ludzkie są niezmienne i tak naprawdę dobry obiekt musi nosić ślad tych pozytywnych relacji i energii z nich płynącej.

Nie wiem kiedy minęło 27 lat mojego doświadczenia w zawodzie. W tym czasie współpracowałam z polskimi i niemieckimi biurami architektonicznymi, choć przede wszystkim prowadziłam własną działalność projektową , działałam w strukturach Izby Architektów RP pełniąc funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Za oddanie sprawom zawodu, wiedzę i doświadczenie oraz zaangażowanie w pracy na rzecz IARP w 2018 roku zostałam odznaczona Honorową Odznaką II Stopnia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Czas nieubłaganie upływa, z radością rzucam się w wir nowych projektów i zadań, w międzyczasie oddając się mojej kolejnej pasji - fotografii.

Zapraszam do wspólnej przygody i wspólnej realizacji Państwa wizji.

Joanna Balasińska