OFERTA

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania, projektowania i nadzoru, wspierając Inwestorów w całym procesie inwestycyjnym od szkiców koncepcyjnych do gotowej realizacji.

Zakres oferty obejmuje m.in.następujące działania:

  • przygotowanie inwestycji, w tym wykonanie analiz i opracowań w takich obszarach jak: sytuacja planistyczna, ochrona konserwatorska, dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), dostępność komunikacyjna, geotechnika, ochrona środowiska
  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych
  • przeprowadzenie przetargów i wybór wykonawców;
  • realizacje i nadzór nad inwestycją ;
  • odbiory i przekazanie obiektów do użytkowania
  • reklama inwestycji