Pracownia

Architekt to dużo więcej niż zawód, to pasja i radość tworzenia. 

Autorska pracownia AGP1 świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i nadzoru, wspierając Inwestorów w całym procesie inwestycyjnym, od szkiców koncepcyjnych do gotowej realizacji. 
Pracownia specjalizuje się w budownictwie przemysłowym, budownictwie obiektów obsługi komunikacji, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkaniowych.

Zakres oferty obejmuje m.in.następujące działania:
•    przygotowanie inwestycji, w tym wykonanie analiz i opracowań w takich obszarach jak: sytuacja planistyczna, ochrona konserwatorska, dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), dostępność komunikacyjna, geotechnika, ochrona środowiska
•    opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych
•    przeprowadzenie przetargów i wybór wykonawców
•    realizacje i nadzór nad inwestycją 
•    odbiory i przekazanie obiektów do użytkowania
•    reklama inwestycji

ZESPÓŁ

Joanna Balasińska/ architekt / główny projektant
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Uprawnienia do projektowania od 1999 r.
Od 2000 członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów 
Od 2004 Wiceprzewodnicząca  Dolnośląskiego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP
Praktyka zawodowa:
1992-1996 Nieselt und Partner ArchitekturBuero
1996- 2018 AGP1 Piotr Kociołek Joanna Balasińska
2019- AGP1 Joanna Balasińska
Mama dwóch fantastycznych córek, pasjonatka fotografii, jazdy konnej żeglarstwa i wędrówek górskich

 

dr inż. arch. Maciej Balasiński/ architekt / projektant współpracujący

Absolwent Politechniki Wrocławskiej
Uprawnienia do projektowania od 2003 r.
Od 2003 Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
Praktyka zawodowa:
1993-2000 asystent na Wydziale Architektury PWR w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej
1994-1996 Nieselt und Partner ArchitekturBuero
1994- Pracownia Projektowa Maciej Balasiński
2000-2004 asystent na Wydziale Architektury PWR w Zakładzie Rysunku , Malarstwa i Rzeźby
2003- doktorat na Wydziale Architektury PWR
2003-2007 -doradca techniczny w zakładzie produkcyjnym materiałów budowlanych "Termat"
2004- adiunkt na Wydziale Architektury PWR w Zakładzie Rysunku , Malarstwa i Rzeźby
Pasjonat motoryzacji.

mgr inż. arch. Robert Fedejko / architekt / projektant współpracujący

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ( główna nagroda Wojewody za pracę dyplomową )
Uprawnienia  wykonawcze  od 1991 r
Uprawnienia projektowe branży architektonicznej, bez ograniczeń, od 1994 r
Od 2000 r Członek ( jeden z założycieli ) Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
W latach 2000-2008 Skarbnik Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
Od 2005 Członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów
Praktyka zawodowa:
1989: Miejskie Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Wrocławia  
1989-1994 : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp.z o.o.
1994-2005 CPN S.A. /od 2000 r PKN ORLEN S.A.
1993- ROT Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Robert Fedejko
Ojciec dwóch wspaniałych córek i pasjonat narciarstwa. 

Katarzyna Andraka/ architekt / asystent projektanta
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Praktyka zawodowa:
2013, 2017 AGP1 Piotr Kociołek Joanna Balasińska
2018- AGP1 Joanna Balasińska
Pasjonatka historii architektury, ochrony zabytków, archeologii.

Magdalena Anders/ architekt / asystent projektanta
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Praktyka zawodowa:
od 2019 AGP1 Joanna Balasińska
Wielbicielka podróży i kuchni wegetariańskiej.